Veelgestelde vragen over het Keramische Museum Goedewaagen

Het Keramisch Museum Goedewaagen beschikt sinds 2008 niet meer over een eigen aankoopbudget. In principe koopt het museum daarom niets aan. Het is wel zo dat foto’s van voor de collectie interessante stukken doorgestuurd kunnen worden aan verzamelaars die nauw aan het museum verbonden zijn. Soms worden ze dan na aankoop door die bevriende verzamelaars als langdurig bruikleen aan het museum beschikbaar gesteld.

De eigen collectie van het Keramisch Museum Goedewaagen is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Dit houdt mede verband met de bijzondere fiscale mogelijkheden die aan schenkingen ten behoeve van een door de Fiscus als Goed Doel erkend museum verbonden zijn. Vanaf juni 2011 is dan ook de ANBI-regeling voor het museum van toepassing. Nadere informaties over schenkingen zijn te verkrijgen bij het stichtingsbestuur: mail@keramischmuseumgoedewaagen.nl.

Het Keramisch Museum Goedewaagen heeft geen gesalarieerd personeel. Het museum werkt met vrijwilligers. Gelet op de steeds verder gaande professionalisering van het museum én de groei van het museumwerk, is er altijd plaats voor gemotiveerde vrijwilligers. Zie vrijwilligers gezocht pagina voor meer informatie.

Voor scholieren die in het kader van onderwijsprojecten werkstukken willen maken, kan vrijuit gebruik worden van de op de site gepubliceerde nieuwsbrieven die als PDF te downloaden zijn. Desgewenst kunnen via mail@keramischmuseumgoedewaagen.nl kunnen ook foto’s worden aangevraagd. Schoolklassen en groepen kunstliefhebbers kunnen overigens inschrijven op een speciaal lessenprogramma, zie museumlessen.