Vriendenactie 2015

Anneke-Lutz_donatie-2015_1b_20dec14_kl
Anneke-Lutz_donatie-2015_2a_20dec14_kl

Als betrekkelijk klein en niet structureel door een overheid gesubsidieerd museum is de Stichting Keramisch Museum Goedewaagen voor haar inkomsten primair aangewezen op de revenuen uit entrees, rondleidingen, workshops en daarnaast op schenkingen en legaten door de vrienden van ons museum. U kent het in 1989 gestichte museum inmiddels als een van activiteiten bruisend keramisch centrum dat jaarlijks een groot aantal exposities brengt waaruit ook keer op keer de intensieve research blijkt die door diverse, aan het museum verbonden studiegroepen van keramiek- documentalisten en geëngageerde verzamelaars wordt aangeleverd.

Voor de derde maal achtereen beloont het museum zijn vrienden met een unieke jaarpremie. Ditmaal is het keramiste en museummedewerkster Anneke Lutz, in- middels aan duizenden deelnemers van de door haar gegeven rondleidingen door museum en fabrieksateliers van de aardewerkfabriek Royal Goedewaagen bekend, die het jaargeschenk 2015 verzorgt.

Anneke Lutz draait in haar atelier in het Westerwoldse Mussel twee types vazen. Die ‘beschildert’ zij met een abstract expressief decor met een feeëriek gele lusterbrand. In de afgelopen vier jaar heeft zij in nauwe samenwerking met chemicus en keramiekverzamelaar Bert-Jan Baas uitgebreide research gedaan naar de kunstglazuren die door diverse, Nederlandse aarde- werkfabrieken en keramiekpioniers in de periode 1895- 1950 gerealiseerd werden. De foto’s op deze nieuwsbrief doen overigens aan de steeds iets andere kleurpracht van de vazen nauwelijks recht.

Bij overschrijving van een bedrag van € 100 of meer op IBAN: NL33 RABO 0360 777090 – BIC: RABONL2U kunt u als museumvriend voor model 1 of 2 kiezen. Vraag is om bij de overschrijving te vermelden: donatie 2015 – 1 of 2. En natuurlijk is het altijd nog mogelijk om de bijzondere jaarpremies van 2013 – Goedewaagen’s Drenthe-vaas van Sander Alblas – of van 2014 – de draaiorgel miniatuur in de uitvoering van Joan Seyferth en Antje Ramaker – te bestellen.

En ter verduidelijking, de museumstichting opereert geheel zelfstandig van de aardewerkfabriek Royal Goedewaagen. De expositieruimten en het depot worden van de fabriek gehuurd. Het museum betaalt geen salarissen. In 2010 is met het aantreden van bestuursvoorzitter drs. M. Hendrikse een professionalisering ingezet die er onder andere toe leidde dat de ANBI-status, dossier 79683, verkregen werd. Door de erkenning als Goed Doel kreeg het museum vanaf 2011 enkele belangrijke keramiekschenkingen en legaten. Uw hulp kunnen wij voor 2015 heel goed gebruiken voor:

  • Verbouwing van een nieuwe ruimte als museumgalerie.
  • Een verkorte Duitstalige website van het museum.
  • Aankoop- en restauratiefonds.
  • Nieuwe kassa en pinautomaat bij erkenning als officieel museum.
  • Uitgave van een jaarboek ter documentatie van lopende museumonderzoeken.

Uw donatie is welkom op Rabobank IBAN: NL33 RABO 0360 777090 – BIC: RABONL2U.