Links naar externe websites

Musea

Voor andere veenkoloniale musea het Veenkoloniaal Museum Veendam www.veenkoloniaalmuseum.nl
Voor 20e eeuwse keramiek www.princessehof.nl
Voor meer Gouds plateel www.museumgouda.nl
Voor meer Nederlandse tegels van de 20e eeuw www.nederlandstegelmuseum.nl
Voor onder meer Goedewaagen pijpen www.pijpenkabinet.nl
Voor Purmerends Art Nouveau aardewerk www.purmerendsmuseum.nl
Voor museum Mobach Keramiek www.mobach-keramiek.nl

Museale erfgoedcollecties in de Kanaalstreek:

Voor de glascollectie Nieuw Buinen van Henk Brans www.glaswerknieuwbuinen.nl
Voor de glascollectie van de Historische Vereniging Nieuw Buinen www.histver-nbb.nl
Voor de lokale geschiedenis van de Kanaalstreek, Stadskanaal www.streekhistorischcentrum.nl
Voor het Philipsmuseum, Stadskanaal www.museumphilipsstadskanaal.nl
Voor het veenkoloniale museumschip Jatrie www.jatrie.nl
Voor de museumspoorlijn STAR www.stadskanaalrail.nl
Voor het muziekinstrumentenmuseum Museum Musica, Stadskanaal www.museum-musica.nl
Voor de historische stelmakerij van de Gebroeders Wever, Mussel www.stelmakerijwever.nl

Keramiektijdschriften

Tijdschrift Vormen uit Vuur www.vormenuitvuur.nl
Tijdschrift Klei www.klei.nl

Research 20e eeuwse keramiek

Voor hét handboek over 20e eeuwse Nederlandse keramiekfabriek www.goudapotterybook.com
Voor de internationale verzamelaars-site over Gouds plateel www.goudadesign.co.uk
Keramiekresearch Ger de Ree www.capriolus.nl
Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900 www.vvnk.nl

Eigentijds Nederlandse sieraardewerk

Cor Unum, Den Bosch www.corunum-ceramics.nl
Friese Tegelfabriek de Alborello, Menaldum www.alborello.nl
Goedewaagen-Gouda, Nieuw Buinen www.goedewaagen.nl
Harlinger Aardewerk- en Tegelfabriek www.harlinger.nl
Mobach Keramiek, Utrecht www.mobach-keramiek.nl
Porceleyne Fles, Delft www.royaldelft.nl

Keramiek restauraties

Hanne Friederichs van Nassau Dietz, Assen www.dekoppele.nl
Noor Camstra, Lochem www.keramik-restauratie.nl
Renske Dooijes, Leiden r.dooijes@rmo.nl
Marianna During, Leiden mhduring@gmail.nl
Margot van Os, Hilversum margotvanos@kpnmail.nl
Maud Schermer, Utrecht info@schermer-restauratie.nl
Mandy Slager, Leiden mslager@conservering.nl
Daniela Stojkovic, Amsterdam daniela@hetblauwepaard.nl
Sabine Westerhuis, Amsterdam info@westerhuis-restauratie.nl
Jozien Lebens, Maastricht info@derestauratiekamer.nl