Vriendenactie 2014

goedewaagen-draaiorgel-miniatuur-kmg-editie-2014

De activiteiten

Als betrekkelijk klein en ongesubsidieerd museum is de Stichting Keramisch Museum Goedewaagen voor haar inkomsten aangewezen op de revenuen uit entrees, rondleidingen, workshops en daarnaast op schenkingen en legaten door de vrienden van ons museum. U kent het in 1989 gestichte museum inmiddels als een van activiteiten bruisend keramisch centrum dat jaarlijks een groot aantal exposities brengt waaruit ook keer op keer de intensieve research blijkt die door diverse, aan het museum verbonden studiegroepen van keramiekdocumentalisten en geëngageerde verzamelaars wordt aangeleverd.

Status en plannen

De museumstichting opereert geheel zelfstandig van de aardewerkfabriek Royal Goedewaagen. De expositie-ruimten en het depot worden van de fabriek gehuurd. Het museum betaalt geen salarissen. In 2010 is met het aantreden van bestuursvoorzitter drs. M. Hendrikse een professionalisering ingezet die er onder andere toe leidde dat de ANBI-status, dossier 79683, verkregen werd.

Door de erkenning als Goed Doel kreeg het museum vanaf 2011 enkele belangrijke keramiekschenkingen en legaten. Uw hulp kunnen wij heel goed gebruiken voor:

  • Herinrichting van de vitrines met een milieuvriendelijke en zuinige LED-verlichting.
  • Drie nieuwe mediaplayers voor films en expositie-powerpoints
  • Een goede ANWB-bewegwijzering in Nieuw Buinen en Stadskanaal
  • Museum-vlaggen en gezeefdrukt zeildoek voor het voorterrein van het museum.
  • Verbouwing van een nieuwe ruimte voor de museumgalerie.
  • Een verkorte Duitstalige website van het museum.
  • Aankoop- en restauratiefonds.
  • Nieuwe kassa en pin-automaat bij erkenning als officieel museum.
  • Uitgave van een jaarboek ter documentatie van lopende museum- onderzoeken.

 

Vriendengeschenk 2014

Bij een jaarlijkse donatie van minimaal € 100 gratis museum-entree voor donateur met partner en voor het programma van lezingen en rondleidingen in de weekends. Plus jaarlijks een bijzonder keramisch cadeau – dit jaar een eerste-keus exemplaar van de Delfts Blauwe draaiorgel-miniatuur van Goedewaagen uit 1966. Toen nooit uitgebracht, nu gemaakt door Joan Seyferth en Antje Ramaker.

 

Donatie minimaal € 20

Jaarlijkse donatie van minimaal € 20 – gratis museumentree voor donateur met partner en voor het programma van lezingen en rondleidingen in de weekends.

Uw donatie is welkom op Rabobank IBAN: NL33 RABO 0360 777090 – BIC: RABONL2U.