Heropening Keramisch Museum Goedewaagen

Aan onze bezoekers en museumvrienden,

nieuwe openingstijden
Door de COVID-19 pandemie hebben wij als museumstichting vanaf begin maart 2020 naast een lockdown van meer dan 8 maanden in samen twee periodes een qua exploitatie uiterst moeizame tijd ondergaan. Vanwege de bestaande onzekerheid over de situatie, de beperkte beschikbaarheid van medewerkers en verbouwingsplannen voor het voorgebouw van de fabriek zien wij ons gedwongen de openingstijden tot nader order ter herzien. Het museum is geopend op werkdagen van woensdag tot en met vrijdag van 12 tot 16 uur en op zaterdag en zondag van 13 tot 17 uur. Op verzoek van de overheid is het raadzaam het bezoek aan te melden via mail@keramischmuseumgoedewaagen.nl – en bij voorbaat niet telefonisch. In het museum houden wij ons aan de afstands- en hygiëne richtlijnen van het RIVM.

rondleidingen
Wat de rondleidingen door het museum en de fabrieksateliers betreft, geldt ook een beperking vergeleken met de tijd van voor de pandemie. Omdat in de fabriek beschermde looproutes overeenkomstig de ARBO-wet eisen ontbreken, kunnen wij als stichting door de week voorlopig geen rondleidingen door de fabrieksateliers aanbieden. Een uitgebreide rondleiding door museum en fabrieksateliers is wel in het weekend mogelijk. Dan kunnen ook meer ruimten bezocht worden dan al in de periode voor Corona mogelijk was. Aanvragen voor groepen van minimaal 4 personen dienen minimaal twee dagen van tevoren ingediend te worden en ook dit uitsluitend via mail@keramischmuseumgoedewaagen.nl. Voor door de week zijn in het inmiddels sterk uitgebreide museum wel rondleidingen eveneens op aanvrage via de mail mogelijk voor jong en oud.

informatie tentoonstellingen en collectie
Via onze Facebook-pagina Keramisch Museum Goedewaagen brengen wij zeer regelmatig nieuws over onze tentoonstellingen, de museumcollectie en de productiegeschiedenis van Nederlandse fabrieken en vormgevers.

Keramisch Museum Goedewaagen in Nieuw-Buinen (Drenthe)

Het museum vindt u op de provinciegrens van Drenthe en Groningen in Nieuw Buinen. Het museum is een van de aanpalende aardewerkfabriek Royal Goedewaagen juridisch en financieel geheel onafhankelijke stichting.

Bezoek Keramisch Museum Goedewaagen

Wat kan ik bij een bezoek verwachten? Op zaal laat het museum in wisseltentoonstellingen en in een langer durende presentatie van aardewerk uit Art Nouveau en Art Déco tezamen ongeveer 800 objecten zien. Zie voor het expositieprogramma tentoonstellingen, voor de topstukken collectie en voor nieuwe aanwinsten schenkingen. In de tussenhal van het museum bevindt zich de Gouda Thesaurus. Op een daar geplaatste PC zijn voor de exposities en lezingen vanaf het jaar 2000 een 60-tal Powerpoint-catalogi op te roepen met om en nabij 10.000 beredeneerde afbeeldingen. Het museum is iedere werkdag geopend van 10:00 tot 16:00 uur en in het weekend van 13:00 tot 17:00 uur. De entree kost €6,- per persoon en voor de kinderen van 6 t/17 jaar €3,- per persoon.

Het museum heeft in de afgelopen maanden twee grote exposities voorbereid. Op grond van een schenking van meer dan 400 stuks keramiek van een aantal fabrieken van het Goedewaagen-concern door de familie Meines uit Niebert presenteert het museum de tentoonstelling 'Goedewaagen's 20e eeuwse erfgoed aan gebruiks- en sieraardewerk'. In nauwe samenwerking met een groot aantal particuliere verzamelaars uit Nederland en de USA en met hulp ook van het Drents Museum brengt het museum verder een uniek onderzoeksproject over de vernieuwende kunstkeramiek van de Porceleyne Fles uit de periode 1891-1914. Onderzoeker Bart Verbrugge stelde op dit thema een rijk geïllustreerde publicatie samen.

Porceleyne Fles, porseleinbiscuit met decoraties in matgroen en goud, 1902, h. 41,8 cm; bruikleen coll. Meentwijck
Porceleyne Fles, porseleinbiscuit met decoraties in matgroen en goud, 1902, h. 41,8 cm; bruikleen coll. Meentwijck
Goedewaagen, koffieservies Goudboon, 1957, voor stad-Groninger koffiebrander Smith
Goedewaagen, koffieservies Goudboon, 1957, voor stad-Groninger koffiebrander Smith

Rondleidingen in museum en fabrieksateliers?

Het museum verzorgt op vaste momenten in de week rondleidingen door het museum en de fabrieksateliers, zie rondleidingen. Maak wel minstens 24 uur van te voren een afspraak.

Goedewaagen, koffieservies Goudboon, 1957, voor stad-Groninger koffiebrander Smith
Goedewaagen, koffieservies Goudboon, 1957, voor stad-Groninger koffiebrander Smith

Ik heb vragen over de herkomst, de ouderdom, de handelsprijs en de verzekeringswaarde van Nederlands aardewerk?

De aardewerkfabriek Royal Goedewaagen geeft geen nadere informatie over wat deze fabriek en de acht andere bedrijven die in het Goedewaagen-concern opgegaan zijn, in de afgelopen eeuwen gemaakt heeft. Het museum doet dat sinds 1998 wel en geeft voor zover mogelijk ook grondige informatie over gedecoreerd Nederlands aardewerk uit de periode na 1875, het begin van industriële tijdperk voor de keramiek. Het niet door enige overheid gesubsidieerde museum vraagt voor deze publieksservice van online determinaties en taxaties een bescheiden financiële vergoeding. Zie voor de voorwaarden determinaties en taxaties.
Conservator Friggo Visser taxeert een door van Jan van Schaick geschilderd wandbord van de PZH in Warenhuis Vanderveen in Assen. (Fotografie: DvhN, 23-11-2013)
Conservator Friggo Visser taxeert een door van Jan van Schaick geschilderd wandbord van de PZH in Warenhuis Vanderveen in Assen. (Fotografie: DvhN, 23-11-2013)

Kan ik ook zelf eens aardewerk beschilderen?

Gunstiger dan waar ook in Nederland biedt het Keramisch Museum Goedewaagen de mogelijkheid om om ook zelf keramiek te gaan beschilderen. Een unieke ervaring voor familie- en vriendengroepen, voor schoolklassen en bedrijfsverenigingen. Zeker ook omdat de mogelijkheid wordt gegeven om zelf een keuze te maken uit het te beschilderen aardewerk. Bij elke schildersworkshop is een rondleiding door het museum inbegrepen.

Leerlingen van de Groene School in Hoogeveen bij een schildersworkshop in januari 2008 - 01
Leerlingen van de Groene School in Hoogeveen bij een schildersworkshop in januari 2008
Leerlingen van de Groene School in Hoogeveen bij een schildersworkshop in januari 2008.
Leerlingen van de Groene School in Hoogeveen bij een schildersworkshop in januari 2008.

Kunt u ook advies geven over een nodige restauratie?

Sinds 2011 biedt het Keramisch Museum Goedewaagen ook een restauratie-service. Het museum werkt daartoe samen met mevrouw Hanne Friederichs uit Leek, een zeer ervaren en kundige restauratrice die werkt voor MuseumgoudA, het Drents Museum, het Museum Het Princessehof en veel grote collectioneurs. Mevrouw Friederichs houdt waar mogelijk de laatste zondagmiddag van de maand zitting in het museum. Zie het tweemaandelijks bijgehouden programma van activiteiten.

Restauratrice Hanne Friederichs aan het werk (Fotografie: www.dekoppele.nl)
Restauratrice Hanne Friederichs aan het werk (Fotografie: www.dekoppele.nl)
Goedewaagen-pijp met hond en lensje, ca 1900; onderdeel van een bijna 300 stuks tellende pijpencollectie van J. Alblas; aangekocht en aan het museum geschonken door de Nederlandse Federatie van Pijprokers.

Ik wil graag een schenking doen.

De eigen collectie van het Keramisch Museum Goedewaagen is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Dit houdt mede verband met de bijzondere fiscale mogelijkheden die aan schenkingen ten behoeve van een door de Fiscus als Goed Doel erkend museum verbonden zijn. Vanaf juni 2011 is dan ook de ANBI-regeling voor het museum van toepassing. Nadere informaties over schenkingen zijn te verkrijgen bij het stichtingsbestuur.