Taxaties en reparaties van keramiek

Tussen kunst en kitsch? Plateelkeuringen bij en door het museum

Taxatiedagen elk laatste weekend van de maand

Sinds 1999 verzorgt het Keramisch Museum Goedewaagen plateelkeuringen op speciale dagen op de eigen locatie en elders. Conservator Friggo Visser beoordeelt dan meegebracht Nederlands sieraardewerk. Gezien de geconstateerde, grote belangstelling is het museumbestuur er toe over gegaan om elk laatste weekend van de maand steeds van 13 tot 14.30 uur taxaties te doen. Per persoon kunnen dan drie stuks aardewerk onderzocht en beoordeeld worden. De taxatie zelf is gratis; wel zijn de entreekosten van het museum verschuldigd.

Schriftelijke taxatieverzoeken

Daarnaast is het altijd mogelijk vragen over Nederlands sieraardewerk aan de conservator voor te leggen. Dit kan per post of digitaal. Omdat het Keramisch Museum Goedewaagen geen overheidssubsidie krijgt en het opbouwen van een betrouwbaar documentatie-archief een kostbare zaak is, vraagt het museum als tegenprestatie voor die beoordelingen van voorgelegd aardewerk aanvragers van tevoren een donatie van Euro 15 per voorgelegd object te doen op bankrekening NL33 RABO 0360 777090 van de Stichting Keramisch Museum Goedewaagen.

Voor een goede beoordeling van de per post of digitaal voorgelegde stukken aardewerk zijn meerdere, scherpe kleurenfoto´s met zij-aangezichten van het aardewerk en in ieder geval een goede foto van de gemerkte onderzijde nodig. In het geval van schades zijn ook foto’s van afgesprongen chips of scherven, dan wel van bakscheuren of haarlijnen en kleurvlakken gewenst. Van belang is het verder om ook de maten (hoogte en diameter) op te geven. Per post dienen de foto´s toegestuurd te worden aan: Keramisch Museum Goedewaagen, Glaslaan 29, 9521 GG Nieuw Buinen en digitaal aan mail@keramischmuseumgoedewaagen.nl (max. 3MB per foto).

Schaderapporten

Ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen verzorgt het museum desgewenst uitgebreide en ook kunsthistorisch onderbouwde schaderapporten. Van het grootste belang is dat van de beschadigingen en scherven goede foto’s gemaakt worden. In ieder geval ook van de resten van de gemerkte onderzijde. Bewaar na het fotograferen alle scherven zorgvuldig. Soms stuurt de verzekeringsmaatschappij een taxateur om het rapport te verifiëren. Het Keramisch Museum Goedewaagen vraagt voor een uitgebreid schriftelijk schaderapport een vergoeding van Euro 50. Deze kosten, leert onze ervaring, kunt u bij uw verzekeringsmaatschappij declareren.

Grote restauraties

In principe is de zeer geroutineerde restauratrice Hanne Friederichs van Nassau Dietz – www.dekoppele.nl – steeds elke laatste zondagmiddag van de maand, en dan van 13.00 tot 14.30 uur, in het Keramisch Museum Goedewaagen aanwezig om vrijblijvend schadegevallen te beoordelen en een taxatie te doen voor een onzichtbare restauratie. Hanne Friederichs heeft in de keramiekwereld een zeer goede naam. Zij restaureert voor musea als Museumgouda, het Drents Museum en Het Princessehof. Ook vele keramiekverzamelaars weten haar te vinden. Met enige trots kunnen wij haar sinds 2011 als medewerker van ons museum voorstellen, zie ook ‘Iedere scherf heeft een verhaal’, tijdschrift Verzamelen, mei 2013, p. 10-14 . Zie voor voorbeelden van Hanne Friederichs restauratie haar website en de Marktplaats-advertentie:Gezocht_Keramiek_determinaties, taxaties en restauraties.