Vrijwilligers gezocht

In het afgelopen jaar heeft de professionalisering van het nu meer dan 30 jaar oude Keramisch Museum Goedewaagen steeds concretere vormen aangenomen. Er is zo langzaamaan sprake van een ‘museumbedrijf’ dat zeer regelmatig exposities brengt. Het museum is inmiddels een internationaal gewaardeerd kenniscentrum op het gebied van de industrieel gedecoreerde keramiek én niet te vergeten van een onderwijs- en cultuurcentrum dat keramische processen in de breedste zin van het woord aan een zeer sterk stijgend aantal groepen tijdens museumlessen wil overdragen.

In de eerste 21 jaar van museumbestaan was het de aardewerkfabriek Royal Goedewaagen die voor ‘de bemensing’ bij de museumwerkzaamheden zorgde. Om daadwerkelijk zelfstandig te kunnen opereren is echter een ‘ontvlechting’ van de museumwerkzaamheden tussen stichting en aardewerkfabriek Royal Goedewaagen-Gouda BV van groot belang. Het museum moet voor eigen mensen gaan zorgen en daarom zoekt het naar enthousiaste vrijwilligers.

Naar wat voor vrijwilligers zoekt het museum?

  • rondleid(st)ers met een goede beheersing van de Duitse taal in verband met de groeiende vraag van groepen van over de grens om een rondleiding door museum en fabrieksateliers;
  • enthousiaste keramisten die draai-, giet- en boetseerdemonstraties kunnen geven en eventueel ook na een speciale scholing het pijpenkasten willen gaan demonstreren;
  • keramiekliefhebbers die mee willen helpen met de inventarisatie van sieraardewerk, serviesgoed en keramische hulpvormen;
  • goede vertellers die het verhaal van de regio Nieuw Buinen-Kanaalstreek, dat wil zeggen het verhaal van de vervening, van de turfnijverheid en vooral van de glasindustrie kunnen gaan vertellen aan groepen scholieren en volwassenen die specifiek op dat programma intekenen;
  • all-round technici voor onderhoudswerk, vooral met kennis van elektra;
  • gastvrouwen en gastheren die bij de ontvangst van groepen lichte horeca- en serveerwerkzaamheden willen doen;
  • in aardewerk geïnteresseerde ‘computergekken’ die het leuk vinden om aan de hand van de collectie van nu meer dan 150.000 digitale documenten van het museum op ADLIB-registratiekaarten te gaan invullen;
  • in winkel-inrichting en -verkoop ervaren en vooral ook gastvrije krachten die, wanneer ze het verhaal over de meest uiteenlopende producten in de museumwinkel eenmaal kennen, dat met verve ook weten over te dragen aan museumbezoekers.

Voor de invulling van de diverse werkzaamheden wordt onder anderen gedacht aan gepensioneerden die naar een aantrekkelijke en zinvolle invulling van hun vrije tijd zoeken. Met name oud-onderwijsmensen zijn welkom om samen met de museumcoördinator vorm en inhoud willen geven aan een breed opgezet cursus- en lessenpakket.

Gedacht wordt aan een inzet op basis van minimaal twee dagdelen per week. Het museum streeft er naar om per werkveld teams te gaan vormen die elkaar kunnen aanvullen dan wel afwisselen. Het is de bedoeling dat alle vrijwilligers een kosteloze scholing op het gebied van 20e eeuwse kunst en kunstnijverheid krijgen. En wat zeker het geval is: het museum is niet alleen een inspirerende, maar ook een buitengewoon gezellige werkplek.