Geführte Touren

De Stichting Keramisch Museum Goedewaagen verzorgt op aanvragen via mail@keramischmuseumgoedewaagen.nl rondleidingen. Vraag is om dit minstens een week van tevoren te doen en niet via de telefoon. In nader overleg wordt de datum door het stichtingsbestuur via de mail vastgelegd. De rondleidingen zijn uitsluitend door het vergrote museum. Sinds 2022 zijn wegens de werkdruk op het personeel namelijk geen rondleidingen door de fabrieksateliers meer mogelijk.

Het museum kent per 1 januari 2024 twee verschillende arrangementen voor rondleidingen overdag:

A. Een ochtend arrangement voor groepen van minimaal 10 personen op de werkdagenvan woensdag tot en net vrijdag van 10 tot 12 uur: € 10 per persoon inclusief koffie ofthee en een gebakje, zonder meerkosten voor de rondleiding

B. Een middag arrangement betreffende een twee-urige rondleiding voor groepen vanminimaal 10 personen op de werkdagen van woensdag tot en met vrijdag tussen 12.30 en15.30 uur en in de weekends van 13 tot 15 uur: à € 12 per persoon inclusief koffie en theemet een eenmalige betaling van € 25 aan rondleidingkosten. Eventueel is een gebakje tebestellen voor € 2,70 per persoon.

Het is verder mogelijk om op e-mailafspraak rondleidingen te boeken voor groepen vanminimaal 10 personen in de vooravond, in het weekend, buiten de openingsuren en opnationale feestdagen. De prijs bedraagt dan € 15 per persoon, inclusief koffie of thee. Demeerprijs bedraagt € 25 voor de rondleidingkosten. Desgewenst kan voorafgaand of naafloop ook nog een verenigingsprogramma uitgevoerd worden.

Het verhaal voor de groepsrondleidingen wordt door de museummedewerkers nadrukkelijk opmaat aangeboden. Het is daarom van belang goed aan te geven waarom een rondleiding wordtaangevraagd. Gaat het om puur een gezellig dagje uit? Dan is er in het verhaal meer ruimtevoor anekdotes over het vroegere aardewerkgebruik of de symboliek die aan het pijprokenverbonden was. Datzelfde geldt voor achtergrondverhalen over de glasproductie in de 164-jarige glasgeschiedenis van de Drents-Groninger Veenkoloniën.

Voor ondernemers die meer geïnteresseerd blijken in de economische kant van debedrijfsgeschiedenis van de tien Nederlandse fabrieken die in het huidige Goedewaagen-concern zijn opgegaan, staat dat aspect centraal. Met een productiegeschiedenis van meer dan400 jaar voor de Goedewaagen-bedrijven kunnen de museummedewerkers een buitengewooninteressant verhaal aanbieden over de ontwikkeling van handgedraaid aardewerk, pijpen, sier-en gebruiksaardewerk, serviezen, tegels en tegeltableaus, mozaïeken, miniaturen, groteplastieken, maar ook over de glasproducten uit de regio.

Nauw samenwerkend met de enig overgebleven aardewerkfabriek die in de volle breedte nogalles in Nederland zelf produceert, koestert het Keramisch Museum Goedewaagen het erfgoedvan vaderlandse, oud-ambachtelijke technieken en tegelijk de keramische vernieuwing die hetGoedewaagen-concern ook als enige deed overleven. Gevestigd in het hart van deglasproductie in de Drents-Groninger Veenkoloniën wordt ook dat erfgoed belicht. Kortom,een belevenis van jewelste!