Tegelwerk van Porceleyne Fles, Delft

Vanaf de jaren 80 van de 19e was het de Delftse aardewerkfabriek De Porceleyne Fles die in Nederland een prominente rol vervulde als producent van monumentale tegeltableaus en bouwkeramiek. Het waren Adolf le Comte (Rijswijk, 1850 – Den Haag, 1921), docent ook aan de Polytechnische School in Delft, en Leon Senf (Delft, 1860 – Alkmaar, 1940), die jaren achtereen in diverse keramische technieken tableaus uitvoerden. Lees meer over de tegelkunst van de Porceleyne Fles »

Porceleyne Fles, gelegenheidstableau decor ESVEHA, vh P.H. Simons, 1926 (coll. Meentwijck)
Porceleyne Fles, gelegenheidstableau decor ESVEHA, vh P.H. Simons, 1926 (coll. Meentwijck)
Porceleyne Fles, reliëftegel, LSV-lustrum 1935, ontwerp Richard Roland Holst (coll..Julius Branolte)
Porceleyne Fles, reliëftegel, LSV-lustrum 1935, ontwerp Richard Roland Holst (coll..Julius Branolte)