Ambachtelijk Fries aardewerk

De in november 1989 vastgelegde doelstelling van de stichting Keramisch Museum Goedewaagen was de studie en presentatie van Nederlandse keramiek vanaf de industriële revolutie, dat wil zeggen vanaf 1880. Die doelstelling deed afbreuk aan de constatering dat de kunstenaars en fabrikanten van de periode rond 1900, net als hun geestverwanten in Engeland, als reactie op de afstomping van de massaproductie in het industriële tijdperk bewust teruggrepen op het ambacht van de late Middeleeuwen en de vroege Nieuwe Tijd. En om dit fenomeen van de Arts and Crafts-beweging recht te doen breidde het museum dankzij een waardevol bruikleen zijn collectie ook uit met vroeg Fries aardewerk. Lees meer over ambachtelijk Fries aardewerk »

Tjallingii, Harlingen, spreukenbord, diam. 29,8 cm; coll. Righard Atsma.
Tjallingii, Harlingen, spreukenbord, diam. 29,8 cm; coll. Righard Atsma.
Lemmer of omgeving, in kerfsnee uitgevoerd spreukenbord; coll. Righard Atsma
Lemmer of omgeving, in kerfsnee uitgevoerd spreukenbord; coll. Righard Atsma